Чудса, да и только

Da uzh, rzhach — eto soobshenie napisano s iphone, kotoriy upravlyaet mac, kak distashkpy. zhal na udaleniiklava ne furichit.

Прокрутить вверх